logo
 
 
 
 
 

Cílem občanského sdružení Společně k bezpečí je zlepšit komunikaci a spolupráci mezi občany a institucemi veřejné a státní správy a podpořit jejich partnerství na místní úrovni.

Společně k bezpečí usiluje o zvyšování účasti občanů na řešení problémů na místní úrovni a rozhodování o nich a podporu vzniku partnerství mezi občany, samosprávou, státní správou, podniky, školami, nevládními organizacemi a místními občanskými aktivitami při řešení komunálních problémů, které se týkají především oblasti bezpečnosti, prevence kriminality a sociálních věcí. Tyto cíle realizuje sdružení prostřednictvím

  • konkrétních projektů
  • nabídkou poradenské a informační služby v oblasti společného rozhodování na komunální úrovni
  • realizací odborných seminářů
  • pořádáním setkání a diskusí ke konkrétním problémům na místní úrovni
  • zprostředkováním zkušeností a příkladů dobré praxe,
  • vydáváním odborných publikací a informačních materiálů

Společně k bezpečí se zaměřuje se na ochranu komunit před všemi projevy protiprávního jednání a sociálně patologických jevů. Zabývá se mapováním problémových lokalit a skupin v těchto lokalitách a vytváří návrhy k řešení uvedených problémů.

 

 
 
   
 

Na webu jsou použity prvky od Icon8.com