logo
 
 
 
 
 

NABÍDKA ZÁZNAMŮ ONLINE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Z l. 2020 – 2021

 Smluvní podmínky

Objednat záznam

1. Školní řád

Cena paušální: 3.000 Kč za organizaci (školu, školské zařízení apod. – určeno pro vedení škol)

Lektorka: Mgr. Michaela Veselá

Rozsah: 5 hodin

Cílem vzdělávacího programu je s asistencí lektorky zrevidovat a upravit Váš školní řád, aby byl v souladu s platnou legislativou, neobsahoval nic zbytečného a nadbytečného a nechybělo mu nic podstatného. Školní řád si upravíte v klidu a pohodě z domova nebo ze školy, sami nebo v týmu. Výstupem je nový a funkční dokument. Připravte si školní řád Vaší školy v takové podobě, abyste si v něm mohli škrtat a psát do něj, jak potřebujete.

Cílová skupina: ředitelé/ky škol (ZŠ i SŠ), zástupci/kyně a další pedagogičtí pracovníci, kteří se podílejí na tvorbě školního řádu

2. Stížnosti řešené ČŠI

Cena za osobu: 1.400 Kč za 1 osobu - určeno ředitelům škol

Lektorky: Mgr. Michaela Veselá, Mgr. Bc. Kateřina Pospíšilová

Rozsah: 3,5 hodiny

Cílem vzdělávacího programu je připravit účastníky na situace, kdy do školy přichází ČŠI šetřit stížnost. Na situaci se podíváme jak z pohledu procesněprávního, tak z pohledu komunikace mezi školou a inspekčním orgánem. Z hlediska procesněprávního probereme základní aspekty kontroly dle kontrolního a správního řádu: právní rámec kontroly ve škole, práva a povinnosti kontrolovaného, práva a povinnosti kontrolního orgánu, pořizování záznamů, nakládání s osobními údaji, opravné prostředky proti závěrům ČŠI. V oblasti komunikace se budeme zabývat nastavením hranice, kam inspekci ředitel pustit musí, kam ne a jak si svou vlastní hranici uhájit; jak čelit nátlaku a manipulaci, jak připravit zainteresované učitele na rozhovor s inspektory, jak se vymezit a jak se vypořádat se stížností, která bude uznána za důvodnou.

Cílová skupina: ředitelé/ky škol, příp. jejich zástupci /kyně a další pedagogičtí pracovníci

3. Vedení poradenského rozhovoru

Cena za osobu: 2.000 Kč za 1 osobu

Lektorky: Mgr. Michaela Veselá, Mgr. Martina Kekulová, Mgr. Martina Grohmanová, Jana Ullspergerová

Rozsah: 16 vyučovacích hodin

Cílem vzdělávacího programu je naučit se vést efektivní rozhovor, který má začátek, prostředek a konec a jehož výsledkem je, že buď někomu poradíte, pomůžete nebo se něco dozvíte, aniž by to celé trvalo hodiny, všichni byli vynervovaní a výsledkem bylo velké, zato pečlivě zapsané nic.

I. část: ŠKOLNÍ PORADCE (někdo se na vás obrací)

Trénink/nácvik/ukázky rozhovoru ve struktuře: PRŮZKUM (zjištění situace KDE dítě/rodič/kolega  se nyní nachází, od čeho začít, který pohled v jeho náhledu na situaci chybí, co už vyzkoušel, co si přeje. CÍLE: kam chce dorazit, možné cíle, jejich zkoumání, volby, výběr cíle. PLÁNOVÁNÍ: jak se k cíli dostane, plánování postupných kroků, zvažování možností, realizace. UZAVŘENÍ: evaluace, užitečnost.

Přesně formulované otázky pro každou fázi, krok za krokem. Další vodítka pro vedení rozhovoru: ověřování směru rozhovoru, sledování verbálních i neverbálních projevů a kontrola vlastních, ověření efektivity intervence.

Rozdíly v tom, jestli se jedná o řešení technického problému nebo o poradenství v kontextu životního příběhu toho, kdo se na poradce obrací

II. část: ŠKOLNÍ VYŠETŘOVATEL (jste pověření zjistit skutečnosti a vytvořit návrh řešení)

Ve škole se přihodilo cosi, co je potřeba „vyšetřovat“. V příběhu je mnoho individuálních zájmů a úhlů pohledu a zúčastnění se pokoušejí představit ten svůj jako jediný možný, jako PRAVDU. Současně je na vás vyvíjen tlak z různých stran.

Trénink „Já sdělení/Já poselství“–  využitelné současně při řešení konfliktů. Sebediagnostika – identifikace a stále uvědomování si vlastních vnitřních tendencí (nejčastější příčina toho, že školní konflikty a různé vyšetřovací a vyšetřované situace vedou k dalším konfliktům a vyšetřováním). Nalezení a pojmenování vlastního výchovného a komunikačního stylu (kdo to má/dělá jinak mi přijde mimo normu a mám tendence mu připisovat přitěžující okolnosti). Jak se vyhnout chybám v sociální percerpci, jak je odhalit, jak s nimi počítat a včas je u sebe zastavit (haló efekt, efekt mírnosti a shovívavosti, implicitní teorie osobnosti (když je chytrý, nemůže být zákeřný, když je drzý, určitě i lže…), centrální charakteristický rys (generální pachatel, generální svatoušek), autoprojekce, kontrast, neoprávněné generalizace. Struktura vedení rozhovorů s více členy skupiny a více lidmi vázanými k případu, ale v různém postavení (rodič, spolužák, učitel).

Cílová skupina: školní poradenští pracovníci a třídní učitelé, kteří se chtějí zlepšit v dovednosti vést efektivní rozhovor

4. Konference Laskaví a efektivní učitelé sobě - učíme (se) na dálku

Cena paušální: 2.000 Kč za organizaci (školu, školské zařízení apod.)        

Rozsah: 6 hodin

Konferenci moderuje Mgr. Michaela Veselá. Panelisté jsou učitelé, ředitelé škol, poradenští pracovníci, žáci SŠ.

Cílem konference je výměna zkušeností a nástrojů, které používají efektivní učitelé, celodenní sdílení učitelských tipů, dobré praxe. V průběhu jsou postupně představeny příklady dobré praxe a také výzvy a možné směry, kterými se laskaví a efektivní učitel může ubírat.

Tematické BLOKY:

Každý blok je uveden příspěvkem a následuje panelová diskuse

HODNOCENÍ: k čemu je komu dobré, kdo hodnotí co, jak a kdy. Jak používat hodnocení v době distanční, jak v době docházkové. Inovace a směry, kterými se hodnocení nevyhnutelně ubírá.

CHYBA: učební cesta od nevědomé nekompetence k nevědomé kompetenci a ve které fázi která chyba učí a která vadí. Proč chyby z nepozornosti nelze bagatelizovat.

EVALUACE NÁSTROJŮ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ: které se osvědčily a v jaké podobě a jak to víme a jak na to kdo přišel, jak to kdo evaluoval a které nástroje je třeba nechat ležet v kůlně.

Cílová skupina: laskaví a efektivní učitelé.

5. Zločin ve škole I.

Cena paušální: 3.000 Kč za organizaci (školu, školské zařízení apod.)

Rozsah: 5 hodin

Lektorka: Mgr. Michaela Veselá

Škola jako scéna zločinu – lže se tu i krade, tluče i vydírá, celá galerka je početnější, než celý potenciální školní vyšetřovací sbor a školní justice dohromady. Nástroje a vybavení má daleko lepší, stejně jako právní ochranu a taky má víc peněz. Je to dobrodružství a najde se v něm každý, kdo má rád výzvy: nabízíme Vám modelové příběhy, efektivní postupy, rafinované triky a nečekané nástroje, kterými školní vyšetřovací tým dokáže školní zločin odhalit, viníky vypátrat, usvědčit a potrestat a nevinným zjednat spravedlnost.  A ještě je všechny (včetně sebe) u celého toho procesu něco naučit.
Program:
1. Příležitost dělá zloděje, aneb každý zločin má své PROČ.
2. Služební nadšení nestačí k zatčení, aneb které nástroje skutečně fungují
3. Protřepat – nemíchat! Aneb každý se drží své role.
4. Co děláme před Jackem, neděláme po něm – poučení je nám třeba, aneb každá zásadní událost, i zločin, je příležitostí ke zlepšení strategií, a odhození všeho, co nefunguje.
5. Školní mord parta a konstáblové, aneb klíč je ve specializaci, dovednostech a znalostech.
6. Kdo se nechce špinit se šibenicí, nedomluví se se šibeničníky, aneb zločin a trest.

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci

6. Distanční výuka

Cena paušální: 2.500 Kč za organizaci (školu, školské zařízení apod.)

Rozsah: 4 hodiny

Lektorka: Mgr. Michaela Veselá

Výuka bez přímé interakce mezi učitelem a žáky se z nahodilého experimentu proměnila v realitu. Potřebujete nějak učit, ale nevíte, co vlastně právně můžete po kom chtít, co kdo může chtít po vás a chcete si ušetřit neustálé dohadování, někoho přemlouvání, aby se připojoval nebo si pro něco někam šel? Nabízíme vám základní kostru ve struktuře, která vám umožní soustředit se na vzdělávání a vývoj efektivních vyučovacích strategií a konstrukční složitosti přenechat nám. Čas kvapí a napětí a zmatky rostou. Obsah:

1) Co to PŘESNĚ je distanční způsob vzdělávání (právně) a co lze po kom chtít (nárok, povinnost, odpovědnost, právo).

2) Jak měřit a evidovat účast/neúčast - co dělat se zjištěnými údaji.

3) Jak přesně nastavit kritéria vzdělávání a základní obsah tak, aby se to dalo hodnotit.

4) Jak rozdělit spravedlivě aktivitu mezi sebe a žáky.

5) Jak systematicky zapojit učitele "mrtvých" oborů (např. výchovy) a asistenty pedagoga.

6) Možnosti pedagogické intervence na dálku.

7) Jak distanční vzdělávání hodnotit tak, aby hodnocení mělo vypovídací hodnotu a vysvědčení nebylo nesmyslným cárem papíru o ničem.

8) Jak kombinovat distanční vzdělávání a docházkovou denní formu.

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci

7. Ředitel a jeho sborovna

Cena za osobu: 1.800 Kč za 1 osobu - určeno ředitelům škol

Lektorka: Mgr. Michaela Veselá

Rozsah: 5 hodin

Cílem programu je zefektivnit nástroje, které jako ředitel/ka používáte při vedení „desáté třídy“ (sborovny) tak, abyste ty nejschopnější nepřetížili, tahounům neutrhli kýlu a slabší hráče udrželi v pracovním rytmu a tempu. Nastavení spravedlivých očekávání a systémových nástrojů blokujících nebezpečné excesy.

1. Kdo je kdo a k čemu. Běžte naproti přirozeným rolím a schopnostem. Nenoste sovy do Athén a nesnažte se aktivizovat spící panny. Každý dle svých možností, každému dle jeho potřeb.

2. Nastavení spravedlivých očekávání - eliminace dopadů působení těch, co se jen vezou, anebo mají neustále nějaké pozměňovací návrhy, které máte realizovat vy nebo někdo jiný. Kontrola produkce myšlenek.

3. Tahání za společné provazy a plutí na jedné lodi – základ, a dál ni krok.

4. Kabinetní politika a práce s neorganizovanou akční ženskou skupinou

Práce s příčinami selhávání sborovny (postup, jak to identifikovat, jak tomu čelit, jak nastavit preventivní mechanismy):

a) Lhostejnost k výsledkům, postavení a ego, nástroje ke zvýšení angažovanosti, využití i tlumení sólování ("já to mám takto a MOJE třída to má taky takto a my se nebudeme podřizovat ničemu školnímu")

b)  Vyhýbání se zodpovědnosti (" já ne, já ne, to voni"),  nízké standardy

c)  Absence důvěry

d) Obavy z konfliktů, umělá harmonie ("my jsme tady výborný kolektiv, který každému rád pomůže….toto se u nás neděje..")

e) Nedostatek věrnosti (vynášení drbů a zhoršování pověsti školy)

Cílová skupina: ředitelé/ky škol

8. Zločin ve škole II.

Cena paušální: 3.000 Kč za organizaci (školu, školské zařízení apod.)

Lektorka: Mgr. Michaela Veselá

Rozsah: 5 hodin

Učitel je velký hráč a jeho možnosti ovlivnit mravní vývoj svých žáků a vštípit třídě normy, které stojí na dobrém chování, jsou veliké. Konstáblové, detektivové i seržanti jsou nejefektivnější tehdy, když mají před sebou přesně formulovaný cíl a jdou za ním. Žáci zločinu rozumějí a dokážou mu většinou odolat, když vědí, že je to žádoucí a proč. Tentokrát se soustředíme na modely, jak nastavit ve třídě (škole) škole takové normy chování, které jsou udržitelné, není problém je sdílet a dokážeme jejich dodržování i vymáhat. Ve struktuře PŘED-PŘI-PO  se společně podíváme na uzlové body a efektivní modely a budeme sdílet osvědčené zkušenosti. Všechny modely a příklady dobré praxe jsou vždy zasazené do konkrétního věkového období a konkrétního stádia vývoje skupiny (třídy).Program:
1. Nebát se a nekrást (PŘED) - jak učit dobré mravy, jak nastavit ve třídě model, kdy v pořádku je nekrást, nelhat a neotravovat ostatní. Funkční strategie a modely zaměřené na to, aby se zločin zarazil na začátku - ve stadiu pokusu. Jak učit žáky zločinu čelit a odolat pokušení zločin páchat.

2. Nultá hodina (PŘI) - zločin právě probíhá, anebo právě proběhl - efektivní postupy, které celou situaci především nezhoršují. Strategie kdo dělá co, kdo sdělí co komu a kdo především nedělá hlavně vůbec nic!

3. Zločin a trest (PO) - náprava stavu, zjednání spravedlnosti, zapojení poškozených a celé třídy.

4. Školní justice a školní sociální pracovníci - pokračování segmentace sborovny z prvního dílu

5. Předávání zločinců mimo školní jurisdikci (OSPOD, Policie ČR, státní zastupitelství)

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci

9. Správní řízení ve škole

Cena paušální: 1.200 Kč za organizaci (školu, školské zařízení apod. - určeno vedení škol)

Lektorka: Mgr. Bc. Kateřina Pospíšilová

Rozsah: 4 hodiny

Obsah: Zdroje a literatura k tématu; škola jako orgán veřejné moci, vztah mezi správním orgánem a dotčenými osobami; kdy škola vede správní řízení; oprávněná úřední osoba; mlčenlivost, nepodjatost; základní zásady činnosti správních orgánů; počítání času ve správním řízení; zahájení řízení - na žádost, z moci úřední; náležitosti žádosti; nakládání s osobními údaji ve správním řízení; účastník řízení a jeho zástupci; vedení spisu; doručování rozhodnutí a dalších písemností; lhůty ve správním řízení; přerušení řízení; zastavení řízení; rozhodnutí a jeho náležitosti; právní moc, vykonatelnost; odvolání; neshoda zákonných zástupců - doporučený postup; předběžné opatření.

Něco navíc:

- powerpointová prezentace s výňatky příslušných zákonných ustanovení a komentářem lektorky

- vzor obálky spisu

Cílová skupina: vedení škol

10. Správní řízení pro ZŠ – návazný kurz

Cena paušální: 500 Kč za organizaci (školu, školské zařízení apod. - určeno vedení škol)

Lektorky: Mgr. Bc. Kateřina Pospíšilová, Mgr. Michaela Veselá

Rozsah: 2 hodiny

Obsah: přijetí / nepřijetí k zákl. vzdělávání; odklad PŠD vč. tzv. dodatečného odkladu, přestup / nepřestup žáka; přeřazení / nepřeřazení žáka do vyššího ročníku; pokračování v základním vzdělávání; zařazení / nezařazení dítěte do přípravné třídy ZŠ; zařazení /nezařazení dítěte do přípravného stupně ZŠ speciální; individuálního vzdělávání; individuální vzdělávací plán; převedení / nepřevedení žáka do jiného vzdělávacího programu; opakování ročníku (na žádost).

 Něco navíc:

- powerpointová prezentace s výňatky příslušných zákonných ustanovení a komentářem lektorky

Cílová skupina: vedení škol

11. Správní řízení pro MŠ – návazný kurz

Cena paušální: 300 Kč za organizaci (školu, školské zařízení apod. - určeno vedení škol)

Lektorky: Mgr. Bc. Kateřina Pospíšilová, Mgr. Michaela Veselá

Rozsah: 1,5 hodiny

Obsah: přijetí / nepřijetí k předškolnímu vzdělávání vč. přijetí se stanovením zkušebního pobytu a přijetí v průběhu školního roku, nová judikatura k povinnému očkování; ukončení předškolního vzdělávání; ukončení individuálního vzdělávání; prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání.

Něco navíc:

- powerpointová prezentace s výňatky příslušných zákonných ustanovení a komentářem lektorky

Cílová skupina: vedení škol

12. Kontaktní a bezkontaktní učitel

Cena paušální: 4.500 Kč za organizaci (školu, školské zařízení apod.)

Lektorky: Mgr. Michaela Veselá, Jana Ullspergerová

Rozsah: 6,5 hodin

Cílem semináře je dozvědět a naučit se: 1. Jak aktivizovat žáky neotravným způsobem (v distanční, rotační i kontaktní době), 2. Jak nastavit povinný základ a zařídit, aby žák i učitel MĚLI HOTOVO, 3. Jak zvládnout konec školního roku bez zbytečných konfliktů s kýmkoliv.

Součástí semináře jsou:

1) Dvě výuková videa (Mgr. Veselá) s přesně ukázaným modelem týdenního a měsíčního plánování výuky provázaného s hodnocením, které je validní. Hodnocení v sobě obsahuje jak kvantitativní, tak kvalitativní prvky (kolik a v jaké kvalitě) žákovy produkce výstupů. Modely jsou odzkoušené a použitelné jak v době distanční, rotační, tak v době kontaktní = jsou to univerzální nástroje.

2) Seminář obou lektorek + jedné žákyně SŠ. Lektorky předvedou, jak jsme model uváděli do praxe, co se osvědčilo hned, co bylo třeba modifikovat, jak model přijala která věková skupina, co jsme museli přidat, co odebrat, co na to rodiče. Navíc budou prezentovat všechny možné aktivizační nástroje, které jsme posbírali nebo vymysleli za uplynulý rok a jsou použitelné jak v kontaktní tak v distanční době.

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci

13. Vyloučení a podmíněné vyloučení ze školy

Cena paušální: 700 Kč za organizaci (školu, školské zařízení apod.)

Lektorky: Mgr. Michaela Veselá, Mgr. Bc. Kateřina Pospíšilová

Rozsah: 2,5 hodiny

Cílem programu je seznámit účastníky se zákonnou úpravou podmínek pro vyloučení a podmíněné vyloučení ze školy a procesními pravidly pro vedení správního řízení v této věci.

Obsah: vyloučení a podmíněné vyloučení jako kázeňské opatření dle školského zákona, úprava dle ust. § 31 školského zákona; kdy škola vyloučit může / kdy musí; výklad základních pojmů (zavinění, závažné zaviněné porušení povinnosti a zvlášť závažné zaviněné porušení povinnosti) + příklady; zakotvení vyloučení a podmíněného vyloučení ve školním řádu; procesní specifika (lhůty, zahájení řízení z moci úřední, ústní jednání, protokol, procesní práva účastníka řízení atd.); jak zajistit důkazy a jak s nimi pracovat; předávání povinných informací dalším orgánům veřejné moci.

Něco navíc: powerpointová prezentace s výňatky příslušných zákonných ustanovení s komentářem lektorky

Cílová skupina: ředitele škol (zejména pro SŠ)

 
 
   
 

Na webu jsou použity prvky od Icon8.com