logo
 
 
 
 
 

CAUSA: CERTIFIKACE PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NA ŠKOLÁCH

Nejnovější vývoj: koncem srpna jsme obdrželi vyjádření z kanceláře Veřejného ochránce práv, že zahajuje šetření na základě našeho podnětu v této věci (viz níže). V průběhu září MŠMT vyřadilo podmínku certifikace z podmínek, za nichž je možné žádat o dotaci na programy primární prevence! Stalo se tak sice během doby, kdy lhůta pro podávání projektů už běžela, tedy řada necertifikovaných organizací to nemusel zaregistrovat, nicméně věříme, že adekvátně budou postupovat i kraje a také že tato změna bude platná i v příštích letech.

Na základě zkušeností s procesem certifikací programů primární prevence rizikového chování na školách jsme zaslali ministrovi školství otevřený dopis s výzvou k zastavení tohoto procesu v současné podobě. Jsme přesvědčeni, že je netransparentní, nedůvěryhodný a diskriminační. 

Otevřený dopis ministrovi školství

Stanovisko MŠMT a NÚV

DRUHÝ otevřený dopis ministrovi školství

Reakce náměstka Fryče nedávala konkrétní odpověď na otázky týkající se podrobného financování (náš požadavek transparentnosti), ani právního rámce procesu certifikací, a proto jsme vypracovali a na MŠMT zaslali otázky na základě zákona o svobodném přístupu k informacím:

Dotaz na MŠTM na základě zákona č.106/1999 Sb.

Odpověď na náš dotaz a relevantní přílohy (harmonogram, vyúčtování) zveřejňujeme (MŠMT zveřejnilo pouze doprovodnou informaci). V dokumentech najdete mj. informace o využívání finančních prostředků vybraných za provedená certifikační řízení, harmonogram činností k procesu certifikací aj. Pro nás jednou z nejpozoruhodnějších informací zůstává to, že proces certifikací probíhá v režimu státní správy a úkony NÚV mají povahu úkonů veřejnosprávních, a současně že peněžní prostředky vybírané za provedení certifikací nejsou příjmem státního rozpočtu.

Protože se stále domníváme, že MŠMT postupuje v tomto ohledu v rozporu s platným právem, podali jsme dne 26.2.2015 stížnost na postup MŠMT Veřejnému ochránci práv.

 
 
   
 

Na webu jsou použity prvky od Icon8.com