logo
 
 
 
 
 

Web, na kterém se nacházíte byl vytvořen za účelem šíření informací o aktivitách Společně k bezpečí o.s. a o tématech, kterými se toto sdružení zabývá. Veškeré zde uvedené texty je možné libovolně šířit, pod podmínkou uvedení zdroje.

  • Pokud není u jednotlivých textů uvedeno jinak, uvádějte jako autora textů Společně k bezpečí o.s., případně společně se jménem autora uvedeného pod konkrétním textem.
  • V případě šíření elektronickou formou uvádějte také odkaz na tento web.

Sídlo sdružení:
Společně k bezpečí
Holandská 2437
272 01 Kladno - Kročehlavy

Předsedkyně sdružení:
Mgr. Michaela Veselá, tel. 604 554 231, 774 709 773
e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Místopředsedkyně sdružení:
Mgr. Kateřina Pospíšilová, tel. 723 216 414
e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pár poznámek k bezpečnostní akci Banket

Policejní čárkománie stále živá. Ohlas na článek v Orientaci Lidových novin, 10.7.2010

Policista v okrsku

Strážník v okrsku (manuál). Pro Městskou policii Pardubice, 2009.

Community policing - Role zastupitele

Hodnocení na základních útvarech Policie ČR

Community policing - Manuál pro uniformovanou policii

Community policing ve Wikipedii
V žádné české encyklopedii zatím definici tohoto pojmu nenajdeme. Přeložili jsme proto toto heslo z anglické verze internetové Wikipedie a vložili do české. Překlad je ve srovnání s anglickým originálem vněkterých částech pro lepší srozumitelnost volnější.

V této rubrice naleznete základní informace o konceptu community policing v evropských policejních sborech, Kanadě a USA. Dočtete se tu také o konkrétních formách spolupráce mezi policií a občany, konkrétních nástrojích community policing a jejich modifikacích a o zajímavých projektech a aktivitách, které by mohly být inspirativní i v našem prostředí.

Dobrovolné hlídky seniorů v USA

„Community policing" v rámci Kanadské královské jízdní policie

Policejní práce ve vztahu k menšinám v rámci francouzského policejního sboru

Community policing je filozofie policejní práce, která klade důraz na místní znalost a ukotvenost policisty v lokalitě, ve které slouží. Cílem všech policejních postupů, které z této filozofie vycházejí, je zapojit veřejnost do policejní práce takovým způsobem a v takové míře, aby se zvýšila její efektivita, a zapojit policistu do veřejného života takovým způsobem a v takové míře, aby se zvýšila jeho prestiž.

Jednotlivé postupy, které z této filozofie vycházejí, jsou založené na spolupráci policie, veřejnosti, samosprávy a místních organizací a institucí. Na otevřené, partnerské komunikaci, sdílení společných problémů v oblasti kriminality a hledání a přijímání společných řešení. Všechny tyto postupy jsou zaměřené na předcházení škodám a následkům kriminálního a rizikového chování nebo na předcházení recidivě takového chování.

 

Partnerská spolupráce je založená na hledání společných cílů a společných cest, jak těchto cílů dosáhnout. Opatření, která všechny spolupracující subjekty přijímají, jsou buď dlouhodobá, zaměřená na zmírnění setrvalých problémů, anebo krátkodobá, vyžadující rychlé a okamžité řešení aktuálně vzniklého ohrožení.

 

Základní východiska community policing:

  • Kriminalita není pouze věcí policie, policisté jí nemohou řešit sami. Kriminalitu vnímají jako součást prostředí a systematicky omezují prostor pro její vznik a projevy.
  • Policie je služba veřejnosti, proto se policisté občanů ptají, co od nich očekávají a potřebují.
  • Policisté jsou schopní včas rozpoznat veřejné problémy, které mají vazbu na bezpečnostní situaci, navrhují a hledají jejich řešení.
  • I drobná opatření mají na kriminalitu a pocit bezpečí rozhodující vliv a policisté je nepodceňují.
  • Lidé se cítí dobře a bezpečně tam, kde se mohou vzájemně spolehnout jeden na druhého.
  • Policistova práce je hodnocena podle výslednosti a podle schopnosti pojmenovávat problémy, navrhovat jejich řešení a přijímat za ně svůj díl odpovědnosti.
  • Policista pomáhá občanům k svépomoci a věci řeší především problémově, nejen případ od případu. Problém se nejlépe řeší tam, kde vzniknul, těmi, kteří mu rozumí a chtějí ho řešit a tehdy, když je ještě zvládnutelný.

Community policing - policejní práce orientovaná na službu veřejnosti

Podkategorie